4 sierpnia 2022

Jak położyć rurę nie rozkopując drogi?

przeciski-udarowe-pod-drogami

Jeszcze do niedawna podziemne media były układane wyłącznie metodą robienia otwartych wykopów. Dziś często wykorzystuje się nowoczesne, niekonwencjonalne metody, które pozwalają ułożyć np. nowy wodociąg bez rozkopywana jezdni i naruszania istniejącej infrastruktury podziemnej. Jedną z częściej stosowanych metod są przeciski udarowe.

Przeciski udarowe – jak to się robi?

Technologia przecisków udarowych to nowoczesny sposób na umieszczenie pod ziemią kabli czy rur bez wykonywania otwartego wykopu na całej zaplanowanej długości.
Prace rozpoczyna się od wykonania dwóch wykopów na początku i na końcu przyszłego przewiertu. Następnie wykonuje się przecisk. Odcinki stalowej rury wbija się w grunt za pomocą głowicy udarowej. Poszczególne odcinki są po kolei dospawane. Udar powoduje przesuwanie rury do przodu. Nabraną do rury ziemię wydmuchuje się z niej przy pomocy sprężonego powietrza.

Wady i zalety technologii

Podstawową zaletą przecisków udarowych jest szybkie i sprawne umieszczenie rur pod ziemią, szczególnie na terenach zurbanizowanych, gdzie przeszkodami są zarówno drogi, jak i gęsta infrastruktura podziemna.
Technologia ta zdecydowanie obniża koszty, ponieważ nie wymaga wykonania kosztownych nieraz wykopów i zamykania dróg. Zachowana i niezniszczona zostaje infrastruktura drogowa. Plac budowy jest dużo mniejszy niż byłoby to konieczne przy metodach tradycyjnych.
Przeciski udarowe mają też swoje wady. Nie można ich stosować we wszystkich gruntach. Poza tym przecisk musi być wykonywany na pewnej minimalnej głębokości, bo inaczej może zostać wypchnięty do góry grunt, co spowoduje uszkodzenie nawierzchni.
Ponieważ jest to metoda niesterowalna, więc niekiedy prowadzenie przecisku może być nie dość dokładne.

Kiedy przydaje się technologia przecisków udarowych?

Przeciski udarowe doskonale sprawdzają się przy budowie wszelkiego rodzaju podziemnych mediów. Sieci gazowe, wodociągi, kanalizacja wymagają układania rur pod ziemią, a często niezbędne jest przekroczenie drogi, niekiedy ruchliwej. Ta technologia usuwa wszystkie niedogodności związane z tradycyjnymi wykopami.
Przeciski można wykonać nie tylko pod drogami. Ta prosta technologia nadaje się też do prowadzenia rur pod torami, chodnikami, a nawet rzekami. Także położone wyżej rury czy kable można ominąć, przeciskając rurę pod nimi.
Obecnie można robić przekroczenia nawet do odległości 100 m, przy wykorzystaniu rur o średnicy 1400 mm. Jednak prawidłowe wykonanie tych przekroczeń wymaga wiedzy, odpowiedniego sprzętu oraz doświadczonych pracowników.